Arvsrätt

När någon går bort ställs anhöriga med uppgiften att göra bouppteckning samt fördela egendomen till arvsberättigade.

Jag hjälper till att skriva testamente, göra bouppteckningar och göra arvskiften.

Ibland krävs även att någon förvaltar dödsboet under tiden dödsboet ska avvecklas. Man kan då ansöka till tingsrätten om en boutredningsman. Boutredningsman får fatta beslut om arvskifte som sedan kan överklagas.

KAMPANJ!

Just nu fast pris på testamenten. Jag tar 1 250 kronor för att skriva ett testamente.