Offentliga auktioner och fastighetsförsäljningar

Offentlig auktion – SKOGSFASTIGHET Åsele Långvattnet 1:6

Som god man enligt samäganderättslagen utbjudes Åsele Långvattnet 1:6 till försäljning genom offentlig auktion.

Adress: Långvattnet 60­-66 919 92 Åsele

Tid: 11 augusti 2017 kl 10.30.
Plats: Företagscentrum, konferenslokalen, Bondevägen 4, 923 32 Storuman

Visning av byggnaderna på fastigheten sker den 4 augusti 2017 kl 13.00.

Total areal 29 ha, varav skog 12 ha, impediment 10 ha, jordbruksmark 4 ha och övrig mark 3 ha. Ca 2,5 ha består av tall mer än 120 år. Övriga områden utgörs av planterad tall ca 50-60 år. Genomgallrad.

Fastigheten angränsar till fin strand. Båtplats och fiskerätt ingår i Långvattnet och angränsande vattenområden. Årskort för jakt kan lösas i Långvattnet/Svedjan/SCA:s mark för ca 500 kronor.

Taxeringsvärde 258 000 kronor.

På fastigheten finns ett bostadshus uppfört 1948, tidigare anpassat för äldreboende, normal standard, värmesystem utgörs av vedpanna samt elpatron till pannan. Egen brunn. På fastigheten finns också ett antal förrådsbyggnader garage, maskinhall, bagarstuga och lillstuga.

Liten timmerstuga och häbre ingår inte i försäljningen utan skall flyttas av ägaren inom en viss tid efter tillträde.

Bostadshusen har stått kallställda. Visst renoveringsbehov föreligger.

Virkesförråd består huvudsakligen av tall med inslag av gran. Virkesförrådet har beräknats till mellan 1270 m3 och 1350 m3 (enligt värdering från 2012).

Översiktskarta och registerutdrag mm kan erhållas av Eden Advokatbyrå.

Köparen informeras om sin undersökningsplikt av fastigheten. Säljaren ansvarar inte för fel i beskrivning av fastigheten.

Köparen ansvarar för att kontrollera om förvärvstillstånd erfordras.

10 % av köpeskillingen betalas vid köpekontraktets undertecknande. Resterande vid upprättande av köpebrev.

Observera att översiktskartan på fastigheten inte har juridisk verkan för fastighetsgränser. Rättigheter för fastighetsinnehavaren finns beskrivet i den fastighetsrättsliga avsöndringen som gjordes 1906.

Handlingar gällande fastigheten

Köpekontrakt och köpebrev Långvattnet 1 6

Åsele Långvattnet 1 6, översiktlig kartbild

Värdering 2012 mm

Åsele Långvattnet 1 6

Avsöndring

Anvisningar för förvärvstillstånd

Blankett för förvärvstillstånd