Bodelning

Om du efter separation inte kan komma överens om fördelningen av er egendom finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad. Bodelningsförrättaren upprättar bouppteckning och förslag på bodelning. Kan parterna ändå inte enas om fördelningen kan bodelningsförrättaren fatta beslut i tvistiga frågor. Beslutet är överklagbart till tingsrätten.