Vårdnadstvister

Behöver du få ordning på vardagen? Att veta när och hur barnen skall träffa sina föräldrar underlättar oerhört. Kan ni som föräldrar inte enas i frågan finns familjerätten inom socialtjänsten där parterna kan träffas och försöka avtala om hur vardagen ska se ut. När inte det hjälper kan det vara bra att anlita advokat, en utomstående som med kvalificerad juridisk kompetens kan biträda dig i kontakten med den andra föräldern. Advokaten utreder om du har rättsskydd genom din hemförsäkring eller om rättshjälp gäller för ditt ärende.